VOL.081嫩模木木夕Mmx私房性感白色薄纱内衣秀完美身材诱惑写真[45P]_木木夕_瑞丝馆

VOL.081嫩模木木夕Mmx私房性感白色薄纱内衣秀完美身材诱惑写真[45P]_木木夕_瑞丝馆

田野甚多,方药不复用,是贱之故,大蓟根甚治血,亦有毒。可为沐药,不入汤。

胁痛胁风,头面去来,四肢挛急,字乳金疮内痉。生菜中,又有胡荽、芸台、白苣、邪蒿,并不可多食,大都服药通忌生菜尔。

葛根之苗,又一名鹿藿。各虽无异,义实不同。

其黄熟陈白者,止久泄,益气不饥。肋骨∶主治小儿羸瘦,食不生肌。

不可食,非别生一种也。 主治贼风僻,跌,大肠下脱肛,筋急及惊痫。

今近道处处有,茎方有毛,紫花,时人呼为逐马。一名脱尾,一名羊草。

Leave a Reply